Barffi.net
Riikan Hauska Koirakoulu
Reviiri Eläinlääkäriasema

MEJÄ

Tutustu lajiin myös:

http://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/jaljestamiskokeet/metsastyskoirien-jaljestamiskoe-meja

 

METSÄSTYSKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOE ELI MEJÄ

Mejässä arvioidaan koiran kykyä jäljestää haavoittuneen sorkkaeläimen verijälkeä. Koejälki tehdään sorkkaeläimen (hirvi, peura ym) verellä. Laji sopii erinomaisesti tollerille, sillä yleensä hyvin itsenäisenä työskentelijänä ja hyvänä nenänkäyttäjänä rodulla on luontaiset taipumukset jäljestykseen. Mejässä ohjaajan rooli on vähäinen, tärkeintä on luottaa koiraan ja seurata koiran työskentelyä sille työrauha antaen.

Mejässä on kaksi luokkaa, avoin (avo) ja voittaja (voi). Avoimessa luokassa jälki on noin 900 m mittainen ja iältään n 24 tuntia. Jälki on terävän u- kirjaimen muotoinen, sisältäen kulmissaan "makaukset" eli kohdat joissa kuviteltu haavoittunut eläin on lepäillyt.

Mejä vaatii harrastajalta hyvää kuntoa ja suunnistustaitoa. Koeviikonloppu koostuu kahdesta päivästä. Ensimmäisenä päivänä tehdään jäljet maastoon, joka usein on vaikeakulkuista (ryteikköä, ojien ylityksiä). Jälki tehdään veretetyllä sienellä, jota vedetään narussa perässä. Käytännössä jäljet tehdään pareittain. Ensin suunnistetaan ja merkitään (krepit, tarralaput puiden kylkeen ym) jäljen ura metsään ja toisella kierroksella jälki veretetään ja poistetaan avoimet merkit. Sitten jälki jätetään hautumaan yli yön ja seuraavana päivänä on aika koiran tulla se jäljestämään.

Koepäivä alkaa tuomarin puhuttelulla missä käydään läpi päivän kulku. Tämän jälkeen koirille tehdään laukauksensietotesti. Tässä koirat jätetään kytkettyinä puihin kiinni, ohjaajat poistuvat koirien luota ja haulikolla ammutaan yksi laukaus n 10 m päässä koirista. Jos koira pelkää ja panikoi laukauksensiedossa, se ei pääse jäljelle. Eli lajissa mitataan myös koiran paukkuarkuus.

Kun koirat ovat hyväksytysti suorittaneet laukauksensietotestin, lähdetään maastoon yksi koira kerrallaan. Mukaan tulee tuomari joka arvioi suorituksen ja opas, joka on edellisenä päivänä suunnistanut ja verettänyt jäljen, tietäen siis missä jälki kulkee. Koiralla on varusteena jälkivaljaat sekä 6 m jälkiliina. Opas osoittaa ohjaajalle "alkumakauksen", eli jäljen lähtöpisteen. Makauksessa on potkittu maata rikki n 30 x 30 cm alueelta ja sieni on veretty siinä. Koira nuuskii makausta aikansa ja tämän jälkeen, jos kaikki menee kuten pitää, lähtee etenemään jälkeä pitkin. Ensimmäisen 10 m matkan koiraa saa ohjata (jälki on tällä matkaa merkitty niin että ohjaaja näkee missä se kulkee). Tämän jälkeen koira päästetään 6 m jälkinarun päähän, ohjaaja sulkee suunsa ja lähtee kulkemaan koiran perässä. Tuomari seuraa ohjaajaa ja opas tulee koko porukan viimeisenä. Ihanteellinen suoritus on sellainen, että koira tekee työtä intensiivisesti, kulkee jälkiuraa pitkin, havaitsee jäljen kulmat jääden nuuhkimaan niitä ja lopulta tulee jäljen loppuun missä on "kaatona" sorkka. Koiran tulee olla kiinnostunut sorkasta ja osoittaa se esim nuuhkimalla, nuolemalla tai ottamalla se suuhun. Koko suorituksen ajan ohjaajan tulee olla hiljaa, vain maltillinen kannustus on hyväksyttävää ja tämäkin tuomarista riippuen. Itse olen kannustanut sekä Taikaa että Lumoa muutamasti sanomalla "hyvä" ja tarpeen mukaan kehottamalla "jälki".

Koira voi tehdä suorituksessa virheitä. Näitä kutsutaan termillä "hukka". Käytännössä hukka tarkoittaa sitä, että koira kadottaa jäljen niin että ei palaa sille 3 min kuluessa. Koira voi esim lähteä muiden eläintenjälkien perään (koejäljet tehdään riistarikkaaseen maastoon), lähteä vaikkapa jäljen luota lehahtavan linnun perään, tai vain kadottaa motivaationsa jäljestykseen. Kun koira on ollut jäljeltä pois 3 min eikä näytä tekevän työtä sille palatakseen, kertoo tuomari ohjaajalle että tuli hukka ja opas näyttää missä jälki kulkee. Ohjaaja vie koiran jäljen päälle ja koira saa jatkaa suoritusta jos on jatkaakseen. Hukkia saa yhden suorituksen aikana tulla kaksi. Kolmannesta hukasta koe keskeytyy ja koira jäljestää "opastettuna" sorkalle jos ohjaaja niin haluaa ja tuomari sen sallii. Suoritukselle on määrätty ihanneaika, joka avoimessa luokassa on 45 min. Jos jäljestys ei etene ja aikaraja ylittyy, tästäkin voidaan tuomita hukka ja tuomarilla on oikeus keskeyttää koe.

Koiran suoritus arvostellaan ja mahdolliset palkintosijat ovat:

1: Koira tekee sallitussa ajassa hukattoman suorituksen
2: Koira tekee yhden hukan
3: Koira tekee kaksi hukkaa
0: Koira tekee yli kaksi hukkaa
-: Ohjaaja keskeyttää kokeen

Suorituksen jälkeen tuomari kiittää koirakkoa ja poistutaan metsästä. Tässä vaiheessa ei vielä kerrota mikä tulee olemaan arvosana vaan nämä kerrotaan vasta päivän päätteeksi, kun kaikki koirat ovat suorituksensa tehneet. Tuomari kirjoittaa koekertomuksen jokaisen suorituksen jälkeen, missä käydään läpi koiran työskentely, huippu- ja ongelmakohdat. Nämä kertomukset luetaan päivän päätteeksi ääneen, samalla kun palkintosijat kerrotaan.

Kun koira saavuttaa avo- luokassa kaksi 1- tulosta, se pääsee siirtymään voi- luokkaan missä jälki on pidempi ja vanhempi sekä sisältää myös katkoksen. Lisäksi luokan vaihtoon vaaditaan näyttelystä vähintään tulos hyvä. Mikäli tätä ei ole, koira ei voi edetä voi- luokkaan. Kun koira saavuttaa voi- luokasta kolme 1- tulosta, siitä tulee Suomen Jälkivalio FIN JVA.

Mejä on rento ja mukava laji, joka vie paljon aikaa mutta myös antaa paljon. Koiran työskentelyä ja siitä nauttimista on hieno seurata liinan päässä perässä tarpoessaan, mielessä johtolause "luota koiraan". Koira kyllä tietää missä jälki kulkee, sinä et.