Barffi.net
Riikan Hauska Koirakoulu
Reviiri Eläinlääkäriasema

Agility

Tutustu lajiin myös:

http://www.agilityliitto.fi/

FB-sivusto:

www.facebook.com/groups/505584022844766/

Harrastaminen:

Harjoittelun voi aloittaa jo nuorella koiralla, kunhan se on terve. Rasitusta vaativia suorituksia, kuten hyppyjä täydestä korkeudesta, tulee välttää koiralla, jonka luusto ei ole vielä valmis. Agilityssa kilpailemisen saa aloittaa kun koira on täyttänyt 18 kuukautta, koira on terve, tunnistusmerkitty ja rokotettu Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti. Alkeiskursseja järjestävät agilityseurat, joita on Suomessa jo melkein joka paikkakunnalla. Aluksi koiralle opetetaan kukin estetyyppi erillisenä ja vähitellen voidaan siirtyä harjoittelemaan ratoja ja vaikeampia ohjauskuvioita. Harjoittelu kannattaa aloittaa alkeiskurssista, sillä omalla ajatuksella opettaminen, saattaa aiheuttaa suorittamiseen enemmän ongelmia kuin hyötyä. Tästä on ihan käytännön kokemusta ja niiden virheiden korjaaminen vaatii todella paljon aikaa ja oikeiden suoritusten toistamista.

Esteet:

Agility on esteratakilpailu, jossa on 11 erilaista estettä. Esteet jaetaan hyppyesteisiin (aita, rengas, pituus, muuri). Hyppyjen korkeus ja pituus määräytyy säkäluokan mukaisesti. Mikäli koira joko tiputtaa tai kaataa esteen osan, esteen suorittamisesta saa suoritusvirheen. Kontaktiesteillä (A-este, puomi, keinu) on nousevalla ja laskevalla pinnalla kontaktialue, johon koiran on koskettava vähintään yhdellä tassulla. Mikäli koira ei koske kontaktialueeseen, koira saa kontaktivirheen. Muita esteitä ovat pujottelu, jossa on 12 keppiä, joista ensimmäinen keppi tulee jäädä koiran vasemmalle puolelle ja loput kepit pujotellaan. Putki, 3-6 metrin tunneli joka voi olla eri muodoissa, suorana tai taivutettuna. Koiran tulee mennä putkeen käsketystä suunnasta. Pussi, tunneli jonka loppuosa on vain kangasta, eikä koira sinne mennessään näe pussin toiselle puolelle. Pöytä, joka on nykyään kisoissa harvinainen. Koiran tulee nousta pöydälle ja pysyä siellä 5 sekuntia, sen jälkeen ohjaajan komennolla rataa jatketaan. Suorittamisen aikana ohjaaja ei saa koskea koiraan tai esteisiin.

Agility-radalla on kaikki esteet mahdollisia, hyppyradalta puuttuvat kontaktiesteet.

Säännöt:

Kilpailuihin saa osallistua yli 18 kuukautta vanhat koirat, jotka on tunnistusmerkitty, rekisteröity ja rokotettu. Lisäksi täytyy olla voimassa oleva Suomen agilityliiton kilpailulisenssi ja kilpailikirja. Agility-rata suunnitellaan kilpailun tuomarin toimesta. Radan pituus on 100-200 metriä ja sille määritellään ihanneaika, johon suoritusta verrataan. Ihanneaika on yleensä 30-60 sekunnin välillä. Kilpailusuorituksesta voi saada virheitä. Hylkäävä virhe on väärän esteen suorittaminen eli väärässä järjestyksessä tai esteen jättäminen väliin. Ratavirheistä saa 5 virhepistettä, näitä ovat kieltäytyminen, riman tai esteen osan pudottaminen ja kontaktivirhe. 

Tulokset:

Ihanne ajan ylityksestä saa aikavirheen, yhden virhepisteen jokaista ylitettyä sekuntia kohti. Täydellinen suoritus on ns nollatulos, jossa ei ole aika- eikä ratavirheitä. Pisteiden perusteella saa seuraavan arvioinnin:

  • Erinomainen: 0–5,99 pistettä
  • Erittäin hyvä: 6–15,99 pistettä
  • Hyvä: 16–24,99 pistettä

Säkä- ja tasoluokat:

Kilpailuja varten koirille määritellään säkäkorkeus. Korkeus mitataan ensimmäisissä virallisissa kilpailuissa tuomarin toimesta. Pienimmät novascotiannoutajanartut voivat sijoittua medi-luokkaan, useimmiten luokaksi tulee maksi-luokka.

  • Mini – säkäkorkeus alle 35 cm
  • Medi – säkäkorkeus 35–42,99 cm
  • Maksi – säkäkorkeus 43 cm tai yli.

Säkäluokissa koirat jaetaan vielä tasoluokkiin; 1, 2 ja 3. Jokainen koira aloittaa 1-luokasta, joka on tietenkin se helpoin.

Luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset  ja sertifikaatit 1- ja 2-luokissa:

Agilityn 1-luokassa agilitysertifikaatti (SERT) annetaan koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta.

Agilityn 2-luokassa luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (LUVA) on sidottu kilpailuluokan osallistujamäärään. Pienissä kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada viisi koiraa. Näin halutaan tasapainottaa valtakunnallisesti 2-luokan agilitysertifikaatin jakoperusteita.

Agilityn 2-luokassa agilitysertifikaatti (SERT) annetaan koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Kaikki luokanvaihtoon oikeuttavat nollatulokset voidaan saavuttaa yhden agilitytuomarin arvostelemilta radoilta. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta.

1- ja 2-luokissa käytetään luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen tunnuksena merkintää LUVA kilpailukirjassa ja kilpailupöytäkirjassa. Kilpailukirjaan ja kilpailupöytäkirjaan tehdään merkintä luokkanoususta ja agilitysertifikaatista esim. LUVA, SERT -> 2lk. Koiran kilpailukirjaan merkinnät  tehdään Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Agilitytuomarin nimi kirjataan Tuomarin varmennus -kenttään, jotta kilpailunjärjestäjät voivat vaivatta selvittää agilitytuomarien määrään liittyvät kriteerit. Vastaava koetoimitsija varmentaa koiran kilpailukirjan allekirjoituksellaan Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Merkintöihin voi tarvittaessa käyttää useamman rivin.

Esimerkki kilpailukirjan merkinnöistä löytyy tästä.

Sertifikaatit 3-luokassa:

Agilitykilpailuissa jaetaan 3-luokassa agility- ja hyppysertifikaatteja. Agilitysertifikaatti jaetaan agilityradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella ja hyppysertifikaatti hyppyradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella.

Sertifikaatti (agility- / hyppysertifikaatti) annetaan kilpailuluokan (agility- / hyppyrata) nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle, joka ei ole saavuttanut Suomen agility- / hyppyvalion arvoon oikeuttavia tuloksia.

Koira voi vastaanottaa samalta agilitytuomarilta vain yhden agilitysertifikaatin ja yhden hyppysertifikaatin. Koira voi vastaanottaa enintään kolme agilitysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Vastaavasti koira voi vastaanottaa enintään kolme hyppysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä.

Mikäli koira ei voi vastaanottaa agilityradalta agilitysertifikaattia tai hyppyradalta hyppysertifikaattia (koira on saanut agility- / hyppysertifikaatin ko. agilitytuomarilta, vuoden ja päivän mittainen aikaraja ei täyty, koira on jo saanut kolme agility- / hyppysertifikaattia) siirtyy sertifikaatti seuraavaksi nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Pienissä kilpailuluokissa sertifikaatin (agility- / hyppysertifikaatti) voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa sertifikaatti voi siirtyä enintään viidenneksi sijoittuneelle koiralle.

3-luokassa käytetään agilitysertifikaatista merkintää SERT-A ja hyppysertifikaatista merkintää SERT-H kilpailukirjassa ja kilpailupöytäkirjassa. Kilpailukirjaan on hyvä tehdä myös merkintä siitä, ettei koira voi enää ottaa sertifikaatteja vastaan esim. “oikeuttaa AVA” tai “oikeuttaa AVA-H”. Merkinnät tulee tehdä Huomautus / Luokan vaihto -kenttään. Agilitytuomarin nimi kirjataan koiran kilpailukirjaan Tuomarin varmennus -kenttään, jotta kilpailunjärjestäjät voivat vaivatta selvittää agilitytuomarien määrään liittyvät kriteerit. Vastaava koetoimitsija varmentaa koiran kilpailukirjan allekirjoituksellaan Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Merkintöihin voi tarvittaessa käyttää useamman rivin.

 

Tutustuminen lajiin:

Mikäli mietit, onko laji mahdollisesti sinulle sopiva, mene katsomaan kisoja paikan päälle. Siellä näet ne aloittelevat 1-luokan sekä agilityn "ammattilaiset" 3-luokassa. Voit myös tutustua lajiin epävirallisissa kisoissa, joissa kisoihin tähtäävät harjoittelevat kisaolosuhteita. Tutustu lajin harrastajiin ja mene rohkeasti juttusille. Voit ottaa yhteyttä lajia kouluttaviin henkilöihin ja kysyä, voitko tulla seuraamaan harjoituksia, varmaankin monessa paikassa onnistuu. Lisäksi netti (youtube) on täynnä kisavideoita sekä opetusvideoita lajista.